Danh sách thí sinh dự thi Flyers

Danh sách đăng ký dự thi ngày 17/12/2017:
   Cấp độ: FLYERSXem chi tiết
     
Địa điểm thi: Trường Trung học phổ thông Vĩnh Long, số 33/1, đường Phạm Thái Bường, Phường 4, TPVL.
Thời gian: 7 giờ 00 phút, CHỦ NHẬT ngày 17/12/2017
Comments