Hoạt động ngoại khóa

TỔ CHỨC CUỘC THI "WHO'S THE WINNER? SEASON 6"
                           NĂM HỌC 2018-2019
 1. Nội dung
- Chủ đề thuộc kiến thức các chương trình quốc tế Cambridge bao gồm 50 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm và viết câu.
 2. Đối tượng
- Học sinh các khối lớp quốc tế.
 3. Thời gian:
- Ca 4: 17 giờ 30 phút đến 18 giờ 45 phút ngày 30/12/2018
 4. Địa điểm
- Hội trường THPT Vĩnh Long

Comments