Hoạt động văn nghệ

WELCOME TO OUR MUSIC COMPETITION
             WE ARE MUSIC STARS

 Thời gian: 
  • Vòng sơ khảo: 20/10/2019
  • Vòng chung kết: 03/11/2019
 Địa điểm: Hội trường THPT Vĩnh Long
 Nội dung thi: Các tiết mục múa, nhảy hiện đại, hát, kể chuyện bằng Tiếng Anh
 Thành phần dự thi: Các em HS khối Let's go
 


Comments