Hoạt động vui Tết Trung thu

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI TẾT TRUNG THU CHO HỌC SINH THÁNG 9 NĂM 2018
   1. Chủ đề: Vui hội Trăng rằm
   2. Hình thức
Tổ chức các hoạt động vui tết trung thu cho tất cả học sinh khối Let's go với hơn 700 học sinh.
   3. Nội dung:
  • Hoạt động làm lồng đèn giấy (tại nhà)
  • Liên hoan sinh hoạt tập thể (sinh hoạt tập thể dưới sân vào tiết 2 mỗi ca học ngày Chủ nhật 23/9/2018)
   4. Địa điểm
Cơ sở 1, 2 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Vĩnh Long


Comments