Liên hệ

  • Liên hệ với:
  1. Giáo viên hợp đồng
  2. Giáo viên biên chế
  • Địa chỉ - Điện thoại
Cơ sở 1: 44 Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TP. Vĩnh Long - Điện thoại: 02703.838.717
Cơ sở 2: 33/1 Phạm Thái Bường, Phường 4, TP. Vĩnh Long - Điện thoại: 02703.839.686
  • Website: www.ngoaingutinhocvl.com
  • Email: ttnnth@vinhlong.edu.vnComments