Trang Chủ‎ > ‎

CCQG/Tinhoc

CÁC KHÓA HỌC CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT

Search Results

Các khóa học
 • Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (90 tiết/khóa)
 • Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao (90 tiết/khóa)

Chương trình học

1. Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản gồm 06 mô đun sau:

a) Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản.

b) Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản.

c) Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản.

d) Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản.

đ) Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản.

e) Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản.

2. Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao gồm 09 mô đun sau:

a) Mô đun kỹ năng 07 (Mã IU07): Xử lý văn bản nâng cao.

b) Mô đun kỹ năng 08 (Mã IU08): Sử dụng bảng tính nâng cao.

c) Mô đun kỹ năng 09 (Mã IU09): Sử dụng trình chiếu nâng cao.

d) Mô đun kỹ năng 10 (Mã IU10): Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

đ) Mô đun kỹ năng 11 (Mã IU11): Thiết kế đồ họa hai chiều.

e) Mô đun kỹ năng 12 (Mã IU12): Biên tập ảnh.

g) Mô đun kỹ năng 13 (Mã IU13): Biên tập trang thông tin điện tử.

h) Mô đun kỹ năng 14 (Mã IU14): An toàn, bảo mật thông tin.

i) Mô đun kỹ năng 15 (Mã IU15): Sử dụng phần mềm kế hoạch dự án.

3. Cá nhân đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản phải đáp ứng yêu cầu của tất cả các mô đun quy định tại Khoản 1. Cá nhân đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao phải đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, đồng thời đáp ứng yêu cầu của tối thiểu 03 mô đun trong số các mô đun quy định tại Khoản 2.

Học phí
 • Lớp cơ bản: 600.000 đồng/khóa.
 • Lớp nâng cao: 800.000 đồng/khóa.
Lệ phí thi
 • Lớp cơ bản: 300.000 đồng
 • Lớp nâng cao:  đồng

Hồ sơ dự thi

1.  Đơn xin dự thi (có mẫu đơn)

2. Bản sao khai sinh

3. Bản photo giấy Chứng minh Nhân dân. 

4. 02 ảnh 3 x 4 chụp không quá 6 tháng

(Phía sau ảnh ghi rõ Họ và tên, ngày tháng năm sinh)


 • Để được tư vấn và đăng ký học các khóa học nêu trên, xin liên hệ:
  • Cơ sở 1: 25 Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TPVL (đối diện UBND tỉnh)
   • ĐT: 0270.3823.717
  • Cơ sở 2: 33/1 Phạm Thái Bường, P4, TPVL (trường THPT Vĩnh Long)
   • ĐT: 0270.3839.686
Comments