Trang Chủ‎ > ‎

Đăng ký dự thi Cambridge

Danh sách đăng ký dự thi ngày 05/11/2017:
   Cấp độ: STARTERS. Xem chi tiết
   Cấp độ: MOVERS.Xem chi tiết
   Cấp độ: FLYERS. Xem chi tiết

Địa điểm thi: Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, số 33, đường Phạm Thái Bường, Phường 4, TPVL.
Thời gian: 7 giờ 30 phút, CHỦ NHẬT ngày 05/11/2017
Comments