Trang Chủ‎ > ‎

hinh_anh_hoat_dong

Trao chứng chỉ Cambridge và Khen thưởng học sinh giỏi

Trao chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge 
và khen thưởng học sinh giỏi 
Học kỳ 2 năm học 2017 - 2018


Trao chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge 
và khen thưởng học sinh giỏi 
Học kỳ 1 năm học 2017 - 2018


Hoạt động ngoại khóa
ENGLISH CLUB "SUMMER IS FUN" IN JULY, 2018


Cuộc thi "ROAD TO MOUNT OLYMPIA"
Ngoại khóa lớp đêm


Hoạt động trải nghiệm giao tiếp Tiếng Anh

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy

Tập huấn phương pháp giảng dạy khối Tiếng Anh trẻ em
LET'S GO - 4Th  Edition


Comments