Trang Chủ‎ > ‎

Thông báo chiêu sinh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH LONG

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   56 /TB.TTNNTH

Vĩnh Long, ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc mở các lớp học chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin

 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Vĩnh Long (Trung tâm công lập của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long) thông báo mở các lớp đào tạo Tin học theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin của Bộ Thông Tin và Truyền Thông như sau:

            Nội dung: Đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản hoặc chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin nâng cao theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Các khóa học:

·         Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (90 tiết/khóa)

·         Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao (90 tiết/khóa)

Chương trình học:

1. Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản gồm 06 Mô-đun như sau:

a) Mô-đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản.

b) Mô-đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản (Windows 7).

c) Mô-đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản (Word 2010).

d) Mô-đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản (Excel 2010).

đ) Mô-đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản (Powerpoint 2010).

e) Mô-đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản.

2. Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao gồm 03 Mô-đun như sau:

a) Mô-đun kỹ năng 07 (Mã IU07): Xử lý văn bản nâng cao (Word 2010).

b) Mô-đun kỹ năng 08 (Mã IU08): Sử dụng bảng tính nâng cao (Excel 2010).

c) Mô-đun kỹ năng 10 (Mã IU10): Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Access 2010).

Khai giảng: Thứ hai 23/10/2017 (Mở lớp thường xuyên).

Thời gian học: Học vào các buổi tối Thứ hai, Thứ tư, Thứ sáu hoặc các buổi tối Thứ ba, Thứ năm, Thứ bảy. Giờ học từ 18 giờ 15 phút đến 20 giờ 35 phút.

Học phí

           Lớp cơ bản: 600.000 đồng/khóa. Lớp nâng cao: 800.000 đồng/khóa.

Lệ phí thi

Lớp cơ bản: 300.000 đồng. Lớp nâng cao: 400.000 đồng

           Dự kiến thi cấp chứng chỉ: Tháng 01/2018

            Thủ tục đăng ký: Quý cơ quan, đơn vị có thể lập danh sách đăng ký tập trung theo cơ quan, đơn vị (Có mẫu kèm theo) hoặc đăng ký theo cá nhân và gởi về Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Vĩnh Long qua địa chỉ số 25 Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long hoặc qua Email: ttnnth@vinhlong.edu.vn

            Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu bài kiểm tra sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long cấp chứng chỉ “Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản hoặc Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin nâng caotheo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

 

Để được tư vấn và đăng ký học các khóa học nêu trên, xin liên hệ:

·      Cơ sở 1: Số 25, Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long (Đối diện UBND Tỉnh) - Điện thoại: 02703.823.717

·      Cơ sở 2: Số 33/1, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long (Trường THPT Vĩnh Long) - Điện thoại: 02703.839.686./.

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Trần Ngọc Tấn

 

 

 

 

 

 

Comments