LỄ PHÁT THƯỞNG


                            LỄ PHÁT THƯỞNG HỌC SINH GIỎI VÀ TRAO CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH CAMBRDGE 
                                                                    HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019
 1. Nội dung
- Tham gia các trò chơi.
   +Khởi động nhảy múa theo huơgns dẫn của người dẫn chương trình
   + Chuyền banh
   +Giải câu đố
- Phát biểu, báo báo kết quả học kỳ vừa qua.
- Phát thưởng
 2. Đối tượng
- Học sinh các khối lớp .
 3. Thời gian:
- Thứ Bảy: lúc 13 giờ 30 phút ngày 28/9/2019
4. Địa điểm
- Tại Hội trường THPT Vĩnh Long(Cs2)
- Số 33/1 đường Phạm Thái bường, Phường 4, TPVLComments