Lễ trao chứng chỉ Cambridge HK II 2018-2019

               LỄ TRAO CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH CAMBRIDGE
                         HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019
 1. Nội dung
- Tham gia các hoạt động vui chơi.
- Trao chứng chỉ Cambridge các cấp độ cho Học viên.
 2. Đối tượng
- Học sinh các khối lớp .
 3. Thời gian:
- Chủ nhật: 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút ngày 18/8/2019
4. Địa điểm
- Hội trường trường THPT Vĩnh Long.

Comments