Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Kế Hoạch Tổ chức kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018) 
và 30 năm thành lập Trung Tâm Ngoại ngữ - Tin học Vĩnh Long (21/03/1988 - 21/03/2018)
     1. Thời gian tổ chức: 15 giờ 30 phút ngày 18 tháng 11 năm 2018
     2. Địa điểm: Nhà hàng Đức Phát Hoàng Gia
     3. Thành phần:
Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trung tâm và thành phần khách mời.
     4.Nội dung:
  • Văn nghệ chào mừng.
  • Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
  • Ôn lại truyền tích và báo cáo trong năm
  • Đại diện học sinh phát biểu cảm nghĩ
  • Tặng hoa thầy cô
  • Đại diện giáo viên phát biểu cảm nghĩ
  • Phát biểu của Lãnh đạo
  • Đáp từ
  • Phát thưởng giáo viên 
  • Bế mạc


Comments