Tiếng Anh cơ bản

Tiếng Anh Cơ Bản ( dành cho mọi lứa tuổi)

* Cấp Độ :

        - Cơ bản

        - Sơ cấp

        - Nâng cao

*  Giáo trình :

                   English for life  (Tom Hutchinson)

           * Thời lượng : 48 tiết ( 8 tuần / khóa)