Tiếng Anh trẻ em

1. Tiếng Anh Mẫu Giáo (dành cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi)

- Giáo trình:  Let’s Begin

- Thời lượng : 32 tiết ( 8 tuần / khóa) mỗi tuần học 2 buổi

2. Tiếng Anh Thiếu Nhi ( dành cho học sinh tiểu học từ  6 đến 11 tuổi)

  • Lest's Go
  • Cambridge (STARTERS, MOVERS, FLYERS)
  • TOEFL Primary
* Thời lượng: 02 tháng/khóa;
* Giờ học:

Ngày

Giờ

Thứ 7 + Chủ nhật

Ca 1: 7g00 – 8g45'

Ca 2: 9g15' – 11g00

Ca 3: 13g30' – 15g00

Ca 4: 15g30' – 17g15'

Ca 5: 17g30' – 19g00

Thứ 2, 4, 6

Thứ 3, 5, 7

17g30' – 18g30'