Tổ chức

BAN GIÁM ĐỐC

 • Giám đốc: Nguyễn Hoàng Phong

Điện thoại: 093.286.00.81

Email:  

                    nguyenhoangphong.sgdvl@gmail.com 
                    nhphong@vinhlong.edu.vn
 • Phó giám đốc: Trần Ngọc Tấn

Điện thoại: 0918.505.688

Email: 
      tntan@vinhlong.edu.vn
      tranngoctanvl@gmail.com

ĐOÀN THỂ

 • CHI BỘ:
 1. Nguyễn Hoàng Phong
 2. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
 3. Nguyễn Thị Tuyết Vân

 • BCH CÔNG ĐOÀN:
 1. Chủ tịch: Nguyễn Thị Ngọc Trân
 2. UV kiểm tra: Lương Vĩnh Khôi
 3. UV nữ công: Hồ Xuân Hoàng Yến

TỔ CHUYÊN MÔN

 • BIÊN CHẾ:
1. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (Tổ trưởng)
2. 
Hồ Xuân Hoàng Yến (Tổ phó)
3. Lê Thị Bích Ngân
4. 
Nguyễn Thị Ngọc Trân
5. Lương Vĩnh Khôi
6. Lê Thị Thúy Hằng
 • GIÁO VIÊN HỢP ĐỒNG DÀI HẠN
1. Ms. Dalagan Yolanda Guiritan
 • GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG TẠI TRUNG TÂM:
1.   Ngô Thị Hồng Thắm
2.   Nguyễn Thị Khánh Minh
3.   Nguyễn Hữu Dinh
4.   Lê Trần Vân Khánh
5.   Lê Thúy Huyền
6.   Nguyễn Thị Tuyết Nhi
7.   Nguyễn Kim Nhung
8.   Trương Minh Tâm
9.   Nguyễn Thiện Tâm
10. Lê Thành Tam
11. Tạ Thị Thanh Lan
12. Nguyễn Ngọc Thanh
13. Nguyễn Thanh Thúy
14. Nguyễn Ngọc Yến Trúc
15. Nguyễn Thị Hoàng Tuyết
16. Phạm Hồng Thắm
17. Huỳnh Hồng Yến
18. Nguyễn Thị Hồng Sang
19. Võ Thị Miền
20. Hồ Thái Thanh Phượng
21. Trần Hồng Phi Diệp
22. Trần Ngọc Thanh Nga
23. Trần Yến Nam
24. Trương Thanh Nga
25. Phan Thanh Bạch
 • GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG CN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
1. Trương Minh Tâm
2. Nguyễn Thiện Tâm
3. Lê Thành Tam
4. Phạm Hồng Thắm
5. Nguyễn Ngọc Yến Trúc
6. Nguyễn Thị Hoàng Tuyết
7. Huỳnh Hồng Yến
8. Trần Thị Ánh Tuyết
9. Nguyễn Thị Hồng Sang
10. Trần Hồng Phi Diệp
11. Nguyễn Thị Ngọc Nhiều
12. Võ Văn Kiệt
13. Lê Thị Thi
 • GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG CN TAM BÌNH
1. Nguyễn Hoàng Di
2. Trần Thị Tuyết Nhung
3. Huỳnh Phương Trường
4. Võ Thành Hiếu
5. Lê Thị Mỹ Hạnh

 • GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG CN TÂN LỘC (TAM BÌNH)
1. Nguyễn Hoàng Di

 • GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG CN BÌNH TÂN
1. Đồng Nguyễn Thanh Trúc
2. Bùi Thị Cẩm Tú
 • GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG CN HÒA NINH
1. Trần Tuấn Anh

TỔ HÀNH CHÁNH

 1. Nguyễn Thị Tuyết Vân (Tổ trưởng)
 2. Phạm Ngọc Giàu (Tổ phó)
 3. Nguyễn Thành Phát
 4. Nguyễn Phạm Kim Phương
 5. Nguyễn Ngọc Đình Vy
 6. Bùi Minh Thành
 7. Trần Thị Kiều Loan
 8. Nguyễn Văn Kiệt
 9. Nguyễn Thế Hiển
 10. Lê Minh Tiến