Tổ chức

BAN GIÁM ĐỐC

 • Giám đốc: Nguyễn Hoàng Phong

Điện thoại: 093.286.00.81

Email:  

                    nguyenhoangphong.sgdvl@gmail.com 
                    nhphong@vinhlong.edu.vn
 • Phó giám đốc: Trần Ngọc Tấn

Điện thoại: 0918.505.688

Email: 
      tntan@vinhlong.edu.vn
      tranngoctanvl@gmail.com

ĐOÀN THỂ

 • CHI BỘ:
 1. Nguyễn Hoàng Phong
 2. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
 3. Nguyễn Thị Tuyết Vân

 • BCH CÔNG ĐOÀN:
 1. Chủ tịch: Nguyễn Thị Ngọc Trân
 2. UV kiểm tra: Lương Vĩnh Khôi
 3. UV nữ công: Hồ Xuân Hoàng Yến

TỔ CHUYÊN MÔN

 • BIÊN CHẾ:
1. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (Tổ trưởng)
2. 
Hồ Xuân Hoàng Yến (Tổ phó)
3. Lê Thị Bích Ngân
4. 
Nguyễn Thị Ngọc Trân
5. Lương Vĩnh Khôi
6. Lê Thị Thúy Hằng
 • GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG TẠI TRUNG TÂM:
1.   Nguyễn Thị Khánh Minh
2.   Nguyễn Hữu Dinh
3.   Lê Thúy Huyền
4.   Nguyễn Thị Tuyết Nhi
5.   Nguyễn Kim Nhung
6.   Trương Minh Tâm
7.   Nguyễn Thiện Tâm
8. Lê Thành Tam
9.   Ngô Thị Hồng Thắm
10. Nguyễn Ngọc Thanh
11. Nguyễn Thanh Thúy
12. Nguyễn Ngọc Yến Trúc
13. Nguyễn Thị Hoàng Tuyết
14. Phạm Hồng Thắm
15. Huỳnh Hồng Yến
16. Võ Thị Miền
17. Hồ Thái Thanh Phượng
18. Trần Hồng Phi Diệp
19. Trần Ngọc Thanh Nga
20. Trần Yến Nam
21. Trương Thanh Nga

 • GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG CN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
1. Trương Minh Tâm
2. Nguyễn Thiện Tâm
3. Lê Thành Tam
4. Phạm Hồng Thắm
5. Nguyễn Ngọc Yến Trúc
6. Nguyễn Thị Hoàng Tuyết
7. Huỳnh Hồng Yến
8. Trần Thị Ánh Tuyết
9. Lê Thị Thi
10. Trần Hồng Phi Diệp
11. Nguyễn Thị Ngọc Nhiều
12. Võ Văn Kiệt

TỔ HÀNH CHÁNH

 1. Nguyễn Thị Tuyết Vân (Tổ trưởng)
 2. Phạm Ngọc Giàu (Tổ phó)
 3. Nguyễn Thành Phát
 4. Nguyễn Phạm Kim Phương
 5. Nguyễn Ngọc Đình Vy
 6. Bùi Minh Thành
 7. Trần Thị Kiều Loan
 8. Nguyễn Văn Kiệt
 9. Nguyễn Thế Hiển
 10. Lê Minh Tiến