Tập huấn PCCC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH LONG
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC

                                                   THÔNG BÁO
    Về việc Tập huấn Phòng cháy chữa cháy, hưởng ứng ngày PCCC 04/10

Thời gian: 15 giờ 00 , ngày 12/10/2018
Thành phần: Đội phòng cháy chữa cháy của đơn vị Trung tâm phối hợp với đơn vị Sở Giáo dục
Nội dung:
  • Nghe thuyết trình về PCCC, cũng như hướng dẫn kỹ năng khi có cháy nổ xảy ra
  • Thực hành PCCC giả định
Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long

Comments