Vui Hội Trăng Rằm

Hoạt động Ngoại khóa 
                            "VUI HỘI TRĂNG RẰM"
                         CHO HỌC SINH NĂM 2019
 1. Nội dung
- Tham gia các hoạt động dân gian.
   +Trò chơi chạy về đích với 2 người 3 chân
   + Chuyền Chanh
   +Giải câu đố
   + Đổ nước vào chai
- Ẩm thực dân gian.
 2. Đối tượng
- Học sinh các khối lớp .
 3. Thời gian:
- Chủ nhật: theo từng ca ( ca 1,2,3) ngày 8/9/2019
4. Địa điểm
- Tại 2 cơ sở của Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học.Comments