Who's the winner ?

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ-TIN HỌC VĨNH LONG

WELCOME TO OUR ENGLISH COMPETITION
WHO'S THE WINNER ?

1. Thể lệ 
Chia làm 2 vòng thi: vòng Sơ khảo và vòng Chung kết
   
    - Vòng sơ khảo: chia làm 3 ca
  • Ca 1: Từ 8 giờ 00 đến 8 giờ 45 phút
  • Ca 2: Từ 10 giờ 15 phút đến 11 giờ 00
  • Ca 3: Từ 16 giờ 15 phút đến 17 giờ 00
    - Vòng chung kết: mỗi ca ở vòng sơ khảo sẽ lựa chọn ra 5 học sinh xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết.
  • Ca 4: Từ 17 giờ 15 phút đến 18 giờ 00
2. Thành phần tham gia
     - Giáo viên: phụ trách mỗi ca học
     - Học sinh: Khối Let's go 5 và Let's go 6 với số lượng cả 2 khối là 95 học sinh
3. Thời gian và địa điểm
     -Thời gian: Chủ nhật, ngày 16 tháng 9 năm 2018
     - Địa điểm: Trường THPT Vĩnh Long, Số 33/1, Phạm Thái Bường, Phường 4, TPVL.
Comments